بازدید قاضی مغربی از آزمایشگاه

بازدید ریاست واحد از مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی و ابوریحان بیرونی

۱۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۲ خبر تصویری
تعداد بازدید:۷۸۶
بازدید ریاست واحد از مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی و ابوریحان بیرونی

پیرو بازدید قبلی جناب آقای دکتر سعید قاضی مغربی ریاست محترم واحد از مجتمع های آزمایشگاهی زکریای رازی و ابوریحان بیرونی و بیان مشکلات مربوط به آزمایشگاه ها توسط کارشناسان محترم آن مجموعه ها، ایشان از نزدیک از فضاهای آزمایشگاهی ربازدید نمودند و تصمیماتی جهت رفع مشکلات مربوطه اتخاذ گردید.