اخذ گواهی کالیبراسیون بیش از ۳۰ دستگاه آزمایشگاهی

اخذ گواهی کالیبراسیون بیش از ۳۰ دستگاه آزمایشگاهی

۲۶ آبان ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۰ خبر تصویری
تعداد بازدید:۴۵۵
اخذ گواهی کالیبراسیون بیش از ۳۰ دستگاه آزمایشگاهی

اداره امورآزمایشگاه­های واحد در راستای مجموعه اقدامات لازم جهت رسیدن به هدف استاندارد سازی آزمایشگاه­های تحقیقاتی موجود و اخذ مجوزهای لازم جهت ارایه خدمات آزمایشگاهی استاندارد، بیش از ­30 دستگاه آزمایشگاهی تحقیقاتی (مرحله اول) مستقر در آزمایشگاه­های تحقیقات آب و خاک، شیمی، زیستشناسی را توسط یکی از شرکتهای تحت نظارت سازمان استاندارد (همکار استادارد کالیبراسیون)، کالیبراسیون و گواهی مربوطه اخذ گردید.