بازدید دانش آموزان مدارس از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد شهرری در روز باز دانشگاه

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۲۱:۴۲ خبر تصویری
تعداد بازدید:۵۳۱
بازدید دانش آموزان مدارس از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد شهرری در روز باز دانشگاه

گزارش تصویری بازدید دانش آموزان مدارس تهران از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد شهرری در روز باز دانشگاه