گام آخر در ممیزی و ارزیابی تجهیزات آزمایشگاهی نساجی توسط تیم ارزیاب سازمان ملی استاندارد جهت اخذ مجوز همکار استاندارد دانشگاه آزاد شهرری

۱۵ تیر ۱۳۹۸ | ۱۹:۰۲ خبر تصویری
تعداد بازدید:۶۹۱
گام آخر در ممیزی و ارزیابی تجهیزات آزمایشگاهی نساجی توسط تیم ارزیاب سازمان ملی استاندارد جهت اخذ مجوز همکار استاندارد دانشگاه آزاد شهرری

 

 

 

 

 

 

 

 

پیرو پیگیری های یک ساله اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه آزاد شهرری درخصوص اخذ مجوز جهت راه اندازی آزمایشگاه همکار استاندارد و پس از چندین مرحله ارزیابی توسط:

کارشناسان مجرب اداره کل استاندارد استان تهران، شامل:

ارزیابی امکانات و تجهیزات فیزیکی و آزمایشگاهی

توانایی های فنی

مهارت های کارشناسان

الزامات مدیریتی

و استقرار الزامات استاندارد ISO17025

در تاریخ پانزدهم تیرماه 98 آخرین مرحله بررسی و ارزیابی توسط تیم ارزیاب سازمان استاندارد:

جناب آقای مهندس پوراصفهانی و جناب آقای مهندس بسطام

در محل آزمایشگاه کنترل کیفیت نساجی، ساختمان زکریای رازی دانشگاه آزاد شهرری صورت گرفت.