بازدید دبیران، مدرسان و کادر اجرایی مدرسه سماء دانشگاه آزاد شهرری از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد شهرری

۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۸:۲۸ خبر تصویری
تعداد بازدید:۳۰۷
بازدید دبیران، مدرسان و کادر اجرایی مدرسه سماء دانشگاه آزاد شهرری از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد شهرری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد شهرری
جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزش در مدرسه سماء وابسته به دانشگاه آزاد شهرری و امکان سنجی استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه: دبیران، مدرسان و کادر اجرایی مدرسه سماء دانشگاه آزاد شهرری از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه بازدید میدانی به عمل آوردند. 

 

 

تصاویر بازدید دانش آموزان مدرسه سما