بازدید دکتر رهنمائیان عضو هیات علمی دانشگاه گیسن آلمان و نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در آلمان از دانشگاه آزاد شهرری

۲۳ مهر ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۰ خبر تصویری
تعداد بازدید:۱۴۸
بازدید دکتر رهنمائیان عضو هیات علمی دانشگاه گیسن آلمان و نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در آلمان از دانشگاه آزاد شهرری

دکتر رهنمائیان عضو هیات علمی دانشگاه گیسن آلمان و نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در آلمان از مجموعه آزمایشگاه ها،‌ کارگاه ها و دانشکده های دانشگاه آزاد شهرری بازدید به عمل آوردند.