بازدید مدیران کارخانه نارفوم­کار از آزمایشگاه همکار استاندارد نساجی و پوشاک

۲۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۷:۰۶ خبر تصویری
تعداد بازدید:۲۴۶
بازدید مدیران کارخانه نارفوم­کار از آزمایشگاه همکار استاندارد نساجی و پوشاک

با دعوت و هماهنگی مرکز تحقیقات نساجی واحد، آقایان مهندس باطنی، مدیر کارخانه و مهندس عبقریان از مدیران کارخانه نارفوم­کار در مرکز تحقیقات نساجی واحد حضور یافته و به همراه آقای دکتر پیروی از امکانات مرکز تحقیقات نساجی و آزمایشگاه همکار استاندارد "نساجی و پوشاک" دیدن نمودند. در این بازدید (که پس از برگزاری جلسه با رئیس مرکز تحقیقات نساجی واحد به عمل آمد) رئیس مرکز تحقیقات و جناب مهندس خزایی کارشناس مسئول آزمایشگاه مزبور درخصوص تجهیزات آزمایشگاه همکار استاندارد و روش ­های آزمون، توضیحاتی به میهمانان ارائه نمودند. در پایان این بازدید نیز، مدیران آن کارخانه برای بازدید و همکاری­ های متقابل، از مسئولین دانشگاه دعوت به عمل آوردند.