بازدید دکتر حجت اله ربانی و دکتر محسن آقاجانی از آزمایشگاه های تحقیقات علوم زیستی

۱۱ آذر ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۷ خبر تصویری
تعداد بازدید:۷۰۱
بازدید دکتر حجت اله ربانی و دکتر محسن آقاجانی از آزمایشگاه های تحقیقات علوم زیستی

دکتر حجت اله ربانی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی) و دکتر محسن آقاجانی (رئیس اداره تحقیق، نوسازی و صدور مجوز مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد) درخصوص تاسیس مرکز تحقیقاتی با ماموریت Monoclonal antibodies (مونوکلونال آنتی بادی ها) از آزمایشگاه های تحقیقات علوم زیستی دانشگاه آزاد شهرری بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید با همراهی دکتر رامین محمدعلی طهرانی (معاونت محترم پژوهش و فناوری)، دکتر حیدر احمدی (رئیس اداره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها)، دکتر مریم بی خوف تربتی (عضو هیات علمی گروه زیست شناسی)، دکتر مجید نوائیان (عضو هیات علمی گروه زیست شناسی) و کارشناسان آزمایشگاه ها به پاره ای از توضیحات و تبادل نظر پرداختند.