مراسم تودیع و معارفه مدیر مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی و مسئول ساهای دانشگاه

۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۸:۱۸ خبر تصویری
تعداد بازدید:۴۶
مراسم تودیع و معارفه مدیر مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی و مسئول ساهای دانشگاه

مراسم تودیع و معارفه با اعطای حکم سرپرستی مجتمع زکریای رازی به دکتر ساسان فرهنگیان و سرپرستی امور ساها به سرکار خانم دکتر فرزانه اعتمادی برگزار شد. در پایان مراسم با اهدای هدایایی از زحمات مسئولین قبلی، مهندس علیرضا ممیزی و مهندس حسین حسامی قدردانی به عمل آمد.