بازدید کارشناسان شرکت کیمیا پژوهان از آزمایشگاه تحقیقات و همکار استاندارد نساجی

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۹:۴۱ خبر تصویری
تعداد بازدید:۳۱
بازدید کارشناسان شرکت کیمیا پژوهان از آزمایشگاه تحقیقات و همکار استاندارد نساجی

به دعوت مرکز تحقیقات نساجی دانشگاه، آقایان مهندس سلیمی و مهندس ابراهیمی از شرکت کیمیا پژوهان صنعت به همراه جناب آقای دکتر علی اکبر لطفی نیستانک از اعضای هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد شهرری از امکانات مرکز تحقیقات نساجی، آزمایشگاه های تحقیقات ساختمان زکریای رازی و آزمایشگاه همکار استاندارد "نساجی و پوشاک" دیدن نمودند.

در این بازدید، میهمانان پس از برگزاری جلسه با آقای دکتر علی پیروی، رئیس مرکز تحقیقات نساجی، از آزمایشگاه های تحقیقات ساختمان زکریای رازی و آزمایشگاه همکار استاندارد نساجی دانشگاه بازدید نموده و در مورد تجهیزات آزمایشگاه، توضیحاتی توسط رئیس مرکز تحقیقات و آقای مهندس خسرو خزایی کارشناس مسئول آزمایشگاه مزبور و مهندس مهدی آصف الدوله ارائه گردید. در پایان این بازدید، شرکت مزبور آمادگی خود را برای همکاری های متقابل اعلام نمود.