جلسه هماهنگی فعالیت های آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه آموزشی شیمی

۱۹ تیر ۱۳۹۹ | ۱۸:۵۵ خبر تصویری
تعداد بازدید:۲۲۹
جلسه هماهنگی فعالیت های آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه آموزشی شیمی

این جلسه با توجه به اهمیت تعامل و استفاده مناسب از امکانات و استعدادهای موجود در آزمایشگاه های تخصصی - تحقیقاتی گروه شیمی با حضور مدیر و اساتید گروه مذکور و کارشناسان آزمایشگاه های تحقیقات برگزار گردید.

در این جلسه موضوعاتی از قبیل: 

درخواست دانشجویان مبنی بر افزایش ساعات خدمات رسانی انبار مرکزی آزمایشگاه ها و دریافت مواد مصرفی

نحوه اجرای بخشنامه ها و مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه

بررسی هزینه ها و تعرفه های خدمات آزمایشگاهی متناسب با سامانه ساهای دانشگاه

و...

مورد بحث و گفتگوی اعضاء حاضر در جلسه قرار گرفت.

برخی موضوعات مورد اتفاق نظر اعضاء عبارتند از:

امکان ارائه خدمات آزمایشگاهی تا بعد از ساعات اداری (پی گیری اداره امور آزمایشگاه ها در این خصوص)

پی گیری راه اندازی دستگاه یخ ساز مستقر در آزمایشگاه تحقیقات زیست شناسی

انتقال مناسب مواد مصرفی از انبار مرکزی تا آزمایشگاه مربوطه (استفاده از ویال های مناسب، شیشه پودری و...)

تلاش استادان گروه برای هدایت موضوعات پایان نامه و رساله های دانشجویان به سمت عناوین مرتبط با ماموریت دانشگاه

حل مسائل کشور و پایش آزاد (جهت برخورداری دانشجویان از حمایت مالی پایان نامه ها و رساله ها)

بازبینی اعمال برخی از تعرفه های خدمات دستگاهی و آزمایشگاهی و...