کارگاه های جغرافیا

 - آتلیه نقشه ­کشی و نقشه ­برداری ۱ الی ۳
- فتو گرامتری
- آتلیه عکاسی
- GIS
- تجهیزات نقشه برداری

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۹۰۹