دانشکده هنر و معماری

 

 

رضا خورسندی دهکردی

 

 Reza.khorsandi@iausr.ac.ir

 

رشته تحصیلی: کارشناسی‎ارشد هنرهای تصویری عکاسی

 

نام آزمایشگاه:

 

آتلیه عکاسی / کارگاه حجم‎سازی

کارگاه نقاشی / آتلیه‎های معماری

داخلی 2287

  

 

  

 

 

 

 

عرفان گودرزی

علی مردمی

 Erfangoodarzi_picto@iausr.ac.ir

 a.mardomi‎@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد گرافیک

رشته تحصیلی:

نام کارگاه:

 کارگاه طراحی / کارگاه‎های گرافیک

کارگاه نقاشی / کارگاه حجم

داخلی 2287

 

نام کارگاه:

سایت های کامپیوتر

داخلی 2287

 

 

 
 
آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۷۸۹