سوله ها و مزرعه

تعداد بازدید:۱۲۶۱

 

 

 

 

شهرام ضیایی نژاد

 Shahramziaee1343@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: مهندسی جوش

نام آزمایشگاه: شیشهگری

 

 

 

کارشناس مزرعه

پرویز فرهادی

parviz.farhadi@iausr.ac.ir

رشته تحصیلی: کارشناسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

تلفن دانشگاه 55229200-021 الی 55229214

داخلی 2589

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۸