تحقیقات مرکزی (ساختمان زکریای رازی)

تعداد بازدید:۳۰۴۵

 

 

کارشناس

مهدی آصف الدوله

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی کاربردی

asef_m2012@iausr.ac.ir

تلفن دانشگاه 14-55229200 -021

داخلی 2385

 

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه تحقیقات مرکزی

شناسایی کمی و کیفی ترکیبات آلی حاوی نانوذرات

تعیین نوع گروه عاملی و پیوندهای موجود در مولکول های آن 

بدست آوردن غلظت مواد از روی جذب

تعیین طیف جذب در ناحیه 200-1000 نانو متر

اندازه گیری فلزات سدیم-نیکل-مس-آهن-سرب-نقره-منگنز-منیزیم و...

 شناسایی ترکیبات دارویی ویتامین ها و سموم

 

تجهیزات تخصصی تحقیقات مرکزی

اسپکتوفتومتر Uv-vis  مدل cary100

اسپکتوفتومترمادون قرمز FTIR

دستگاه جذب اتمی

دستگاه HPLC

 

دستگاه HPLC

کروماتوگرافی مایعی کارا

(High-performance liquid chromatography)

نوعی کروماتوگرافی  سَوانگاری مایعی است که در آن فاز مایع به‌آسانی تغییر می‌کند و در قدرت تفکیک و زمان تجزیه اثر می‌گذارد. کروماتوگرافی مایعی کارا در پمپ های متکی به عبور یک حلال مایع تحت فشار، حاوی مخلوط نمونه از ستون پر شده با ماده جاذب جامد است. هر عنصر در نمونه با برخورد کمی متفاوت با مواد جاذب، باعث سرعت جریان های مختلف برای اجزای مختلف ماده شده و منجر به جدایی از اجزای آنها به صورت جریان از ستون می شود.

 

اسپکتوفتومترمادون قرمز FTIR

این دستگاه در محدوده عدد موجی 400 تا 4000 نانومتر قابلیت اندازه گیری طیف جذبی و طیف عبوری را دارا است. در صورتی که از سل ATR استفاده شود این محدوده بین  600 تا 4000 قرار خواهد گرفت. با استفاده از این دستگاه  آنالیز کیفی ترکیباتی که دارای باند جذب پرتوهای مادون قرمز دارند به سادگی امکان پذیر خواهد بود. در مواردی که پهنای باند مذکور در ناحیه 600 تا 4000 قرار بگیرد. بدون نیاز به قرص سازی از نمونه عملیات طیف نگاری انجام می شود.  

 

اسپکتوفتومتر Uv-vis  مدل cary100

تجهیزاتی که در طیف‌نگاری فرابنفش مرئی به کار می‌ رود، اسپکتروفوتومتر UV/Vis نامیده می‌شود. این دستگاه شدت نور عبوری از نمونه  I را با شدت اولیه I0 مقایسه می‌کند. نسبت I/I0 عبور نامیده می ‌شود،  که معمولاً  آنرا با T% نشان می دهند. جذب A، بر مبنای عبور تعریف می شود:

A =-log (%T/100%)

این دستگاه در مطالعات ساختاری و بنیادی و همچنین حوزه‌های کاربردی چون تجزیه مواد در رشته‌ های شیمی، مواد، کشاورزی، پزشکی و … کاربرد گسترده‌ای دارد.

 

دستگاه جذب اتمی

طیف‌سنجی جذب اتمی AAS یک روش اسپکتروسکوپی برای  اندازه گیری  کمی عناصر شیمیایی با استفاده از جذب اشعه نوری (نور) توسط اتم در حالت گازی است. در شیمی تجزیه  این تکنیک برای تعیین غلظت یک عنصر خاص در یک نمونه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

تصاویری از آزمایشگاه تحقیقات مرکزی

 

آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۳۹۸