تحقیقات کشاورزی

تعداد بازدید:۱۵۱۷

 

کارشناس و مدیر کیفی آزمایشگاه همکار استاندارد

سعید احمدی مجدآبادی

رشته تحصیلی: دکتری مهندسی نساجی شیمی نساجی 

s.ahmadimajd@iausr.ac.ir

تلفن دانشگاه 14-55229200-021 

داخلی 2397

شماره مستقیم:  552292260

 

 


تجهیزات تخصصی

اسپکتوفتومتر

کجلدال

اندازه گیری سطح برگ

دستگاه PAR

اندازه گیری پتانسیل آب و گیاه

فلیم فتومتر

اندازه گیری فتوسنتز

دستگاه TDR

میکروسکوپ دوربین دار

EC  متر

PH متر دیجیتال

آون 400 لیتری

ژرمیناتور

هود لامینارفلو

و ....

 

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه به سازمان ها و صنایع بیرون از دانشگاه

  • ارائه خدمات وتجزیه های آزمایشگاهی درخصوص نمونه های خاک (فیزیکی وشیمیایی)، نمونه گیاهی و آزمایشات مربوط به آب 
  • انجام خدمات آزمایشگاهی در خصوص ژنتیک گیاهی، آفات و بیماری های گیاهی، شناسایی و کنترل آفات گیاهی
  • اندازه گیری خصوصیات مربوط به جوانه زنی بذر و سنجش میزان تراکم کلروفیل در برگ گیاه
  • تصویر برداری از اسلایدهای آماده شده میکروسکوپی

 

کجلدال

 

نمایی از آزمایشگاه

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۸