انجام آزمون ها

تعداد بازدید:۱۸۴۷

اداره آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار حضرت امام خمینی(ره) شهرری با هدف تسهیل شرایط فعالیت برای صنایع مستقر در جنوب تهران و همچنین کمک به سایر شرکت های صنعتی، دارویی و خدمات مهندسی اقدام به تجهیز آزمایشگاه های تحقیقاتی خود نموده و در این راستا ضمن تلاش برای کسب قابلیت های لازم در ارائه خدمات مطلوب آموزشی به دانشجویان ارجمند بطور مستمر مشغول اخذ مجوز از مراجع قانونی جهت پیوستن به شبکه آزمایشگاه های همکار استاندارد می باشد.

 

این اداره آمادگی دارد تا نسبت به انجام انواع آزمون های ذیل شرایط مطلوب تری برای فعالان صنعتی، دارویی و غذایی را فراهم نماید .

  1. انجام انواع آزمون ها بر روی نمونه های صنایع نساجی
  2. انجام آزمون های مرتبط با سنجش آلودگی آب ها (پساب صنایع مختلف)
  3. انجام آزمون های مرتبط با انواع سموم شیمیایی
  4. انجام آزمون های مرتبط با محیط زیست (آب، خاک و هوا)
  5. انجام آزمون های مرتبط با مواد غذایی
  6. و ...

 

 

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۸