آزمایشگاه های پروژه ای

اداره آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار حضرت امام خمینی(ره) شهرری در راستای تقویت شرکت های دانش بنیان، مخترعین و مبتکرین عزیز، آزمایشگاه های ویژه ای را برای استقرار و فعالیت پژوهشگران تدارک دیده که با رعایت ضوابط خاص این عزیزان قادرند در این آزمایشگاه ها به فعالیت پرداخته تا بتوانند نمونه آزمایشگاهی محصول خود را تولید نمایند .

این فضاهای آزمایشگاهی در اختیار این پژوهشگران بوده و می توانند از کلیه تجهیزات مستقر در آزمایشگاه های دیگر نیز استفاده نمایند .

استفاده از مواد مصرفی موجود در انبار مواد شیمیایی، تجهیزات مستقر در آزمایشگاه های برق و الکترونیک، تجهیزات مستقر در آزمایشگاه های تحقیقات نساجی، شیمی ، کشاورزی ، زیست شناسی  و ... نیز امکانپذیر می باشد .

در حال حاضر آزمایشگاه تحقیقاتی " اسپری خود تمیز شونده " با حضور استادان نامدار واحد شهرری مشغول فعالیت می باشد .