اسامی کارکنان

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام آزمایشگاه / کارگاه

محل استقرار

تلفن داخلی

۱

سعید

احمدی

رئیس اداره امور آزمایشگاهها و کارگاهها

پژوهش

۲۵۰۷

۲

فاطمه

زمانی

آز ماکروویو- دفتر آزمایشگاهها

مجتمع ابوریحان بیرونی

۲۶۵۸-۲۵۰۷

آزمایشگاهها و کارگاههای شیمی

۳

حسین

حسامی

سرپرست مجتمع زکریای رازی

مجتمع زکریای رازی

۲۳۷۸

۴

مهدی

آصف الدوله

تجزیه دستگاهی

مجتمع زکریای رازی

۲۳۸۵

۵

سمیه

بهره مند

شیمی عمومی

مجتمع زکریای رازی

۲۳۸۴

۶

مهرداد

حنفی

شیمی تحقیقات ۲

مجتمع زکریای رازی

۲۳۸۳

۷

عیسی

زیادی

شیمی تحقیقات۱

مجتمع زکریای رازی

۲۳۷۳

۸

ملیحه

قهرمانی

شیمی فیزیک-شیمی معدنی

مجتمع زکریای رازی

۲۳۹۳

۹

مهدی

محمد

شیمی پلیمر

مجتمع زکریای رازی

۲۳۶۴

۱۰

اعظم

محمدی

شیمی تجزیه

مجتمع زکریای رازی

۲۳۹۲

۱۱

شهرام

ضیایی نژاد

شیشه گری – شیمی صنعتی

کارگاههای فنی و مهندسی - سوله

-

آزمایشگاهها و کارگاههای مکانیک

۱۲

محمدعلی

حقانی

نقص یابی-دستگاههای الکتریکی و ...

دانشکده شیخ صدوق

-

۱۳

یاسر

حیدرپور

هیدرولیک و پنوماتیک-قالب و ...

دانشکده شیخ صدوق

-

۱۴

سعید

سمایی

شاسی بدنه – مولد قدرت-انتقال قدرت معمولی

دانشکده شیخ صدوق

-

۱۵

حجت

کریمی

جوشکاری و ورقکاری- چوب بری

کارگاههای­فنی و مهندسی

۲۳۵۸

۱۶

امیرحامد

مومنی

ترمودینامیک-مقاومت مصالح و ...

کارگاههای­فنی و مهندسی

۲۳۵۹

۱۷

اسماعیل

اکبری

ماشین ابزار

کارگاههای ­فنی و مهندسی

۲۳۶۳

۱۸

اصغر

مرادی

سیالات و ارتعاشات

کارگاههای­فنی و مهندسی

۲۳۵۹

آزمایشگاهها و کارگاههای برق

۱۹

حمید

خسروبیگی

سرپرست مجتمع ابوریحان بیرونی

مجتمع ابوریحان بیرونی

۲۶۶۲

۲۰

علیرضا

ممیزی

دیجیتال- برق مدار فرمان

مجتمع ابوریحان بیرونی

۲۶۶۳

۲۱

رضا

خورسندی

مدار و مقدماتی برق- الکترونیک عمومی۳

مجتمع ابوریحان بیرونی

۲۶۶۴

۲۲

محمد

فضایی

کنترل صنعتی-پالس و میکرو

مجتمع ابوریحان بیرونی

۲۶۶۷

۲۳

امیر

قنبری

کنترل خطی- مدار مخابراتی

مجتمع ابوریحان بیرونی

۲۶۶۰

۲۴

حسین

چوبداری

ماشینهای الکتریکی ۱و۲

مجتمع ابوریحان بیرونی

۲۶۶۵

۲۵

بهزاد

کریمی

الکترونیک عمومی- الکترونیک صنعتی

مجتمع ابوریحان بیرونی

۲۶۵۹

۲۶

مجید

صبوری

سیم پیچی

مجتمع ابوریحان بیرونی

-

۲۷

سمیه

زرافشان

تحقیقات برق

مجتمع ابوریحان بیرونی

-

آزمایشگاهها و کارگاههای کشاورزی

۲۸

پرویز

فرهادی

مزرعه

مزرعه

۵۶۵۳۰۰۱۳

۲۹

کاظم

بابایی

خاک شناسی- ایستگاه هواشناسی

مجتمع زکریای رازی

۲۳۹۷

۳۰

ساسان

فرهنگیان

ژنتیک

مجتمع زکریای رازی

۲۳۹۶

۳۱

طاهره

سلیمانی

تشریح و رده بندی

مجتمع زکریای رازی

۲۳۷۷

آزمایشگاهها و کارگاههای نساجی

۳۲

خسرو

خزایی

فیزیک الیاف

مجتمع زکریای رازی

۲۳۹۸

۳۳

محمدرضا

کیان

شیمی نساجی

مجتمع زکریای رازی

۲۳۹۱

۳۴

کوروش

شبستری زاده

تکمیل نساجی- رنگرزی

مجتمع زکریای رازی

۲۳۹۴-۲۳۹۵

۳۵

شهرام

ضیایی نژاد

تکنولوژی نساجی –تکنولوژی دوخت

سوله نساجی

-

آزمایشگاههای زیست شناسی

۳۶

فرزانه

اعتمادی

زیست شناسی ۲

مجتمع زکریای رازی

۲۳۸۲

۳۷

حمیدرضا

محبی

زیست شناسی۱

مجتمع زکریای رازی

۲۳۹۹

۳۸

فاطمه

خسروی

تحقیقات زیست

مجتمع زکریای رازی

-

کارگاه تجهیزات نقشه برداری

۳۹

مجید

صبوری

تجهیزات نقشه برداری- سیم پیچی

مجتمع ابوریحان بیرونی

-

کارگاه های گرافیک و معماری

۴۰

علی

مردمی

آتلیه عکاسی

دانشکده هنر و معماری

-

۴۱

اکبر  گودرزی کارگاه های گرافیک- نقاشی دانشکده هنر و معماری ۲۲۸۸
۴۲

مجید

افتخاری

آتلیه نقشه کشی

دانشکده هنر و معماری

۲۳۸۱

کارگاه معماری

۴۳

نرگس

فراهانی

آتلیه نقشه کشی

دانشکده شیخ صدوق

-

آزمایشگاه فیزیک

۴۴

علی

علی بابایی

فیزیک ۱و۲- نور- حرارت

مجتمع زکریای رازی

۲۳۸۶