اسامی کارکنان

نام و نام خانوادگی

ساختمان پژوهش

داخلی

حمیدرضا معصومیان

رییس اداره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها

2507

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

نام و فامیلی

آزمایشگاه

داخلی

سعید احمدی مجد

خاک و ترمودینامیک و ارتعاشات

2397

ساسان فرهنگیان

ژنتیک و تحقیقات کشاورزی

2396

حمیدرضا محبی

زیست1

2399

محمدرضا کیان

شیمی نساجی و انبار شیمی

2391

یاسر حیدرپور

هیدرولیک پنوماتیک انتقال حرارت مکانیک سیالات

2333

کورش شبستری

تحقیقات نساجی- مقاومت مصالح

2395

مهدی محمد

شیمی پلیمر – شیمی آلی – تجزیه دستگاهی

2364

حسین حسامی

مدیر داخلی - جداسازی و شناسایی مواد آلی

2365 و 2387

سمیه بهره مند

شیمی عمومی تصفیه آب

2384

مهرداد حنفی

تحقیقات آزاد شهید احمدی روشن

2632

فرزانه اعتمادی

زیست2

2382

فاطمه خسروی

تحقیقات زیست

2377

مهدی آصف الدوله

تحقیقات مرکزی شیمی

2385

عیسی عرفانیان

تحقیقات شیمی1

2374

خسرو خزایی

آزمایشگاه همکار استاندارد - فیزیک الیاف و کارگاه چاپ

2398

علی بابایی

فیزیک1 (حرارت و مکانیک) فیزیک2 (الکتریسیته و نور)

2386

علیرضا رحیمی

خدمات

2381

مجتمع آزمایشگاهی ابوریحان بیرونی

اعظم محمدی

شیمی تجزیه

2383

ملیحه قهرمانی

شیمی فیزیک

2634

حامد مومنی

کارگاه بتون (عمران)

2633

مجید صبوری

کارگاه نقشه برداری

2648

فاطمه زمانی

گارگاه قالب

2661

حمید خسروبیگی

الکترونیک عمومی1و2

2662

صادق آدینه

کارگاه برق و بررسی سیستم قدرت

2663

حسین چوبداری

ماشینهای الکتریکی 1و2

2665

سمیه زرافشان

الکترونیک و مدار مخابراتی

2664

صادق آدینه

مسئول آزمایشگاه های برق

2647

محمد فضایی

میکرو-پالس  و کنترل صنعتی

2657

علیرضا ممیزی

دیجیتال و مایکروویو

2658

بهزاد کریمی

الکترونیک عمومی و کنترل خطی

2659

امیر قنبری

مدارمقدماتی و الکترونیک صنعتی

2660

تاسیسات

تاسیسات ساختمان ابوریحان

2635

کارگاهها

اسماعیل اکبری

ماشین ابزار و تاسیسات

2363

سعید سمایی

شاسی و بدنه و مولد قدرت

2378

محمدعلی حقانی

نقص یابی، سوخت رسانی

2359

حجت کریمی

جوشکاری و سیم پیچی

2358

حامد مومنی

شیمی صنعتی

2355

شهرام ضیائی نژاد شیشه گری  
 
آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۹۶۶