اسامی کارکنان

نام و نام خانوادگی

ساختمان پژوهش

داخلی

حمیدرضا معصومیان

رییس اداره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها

2507

مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

نام و نام خانوادگی

آزمایشگاه

داخلی

سعید احمدی مجدآبادی

خاک و ترمودینامیک و ارتعاشات

2397

ساسان فرهنگیان

ژنتیک و تحقیقات کشاورزی

2396

حمیدرضا محبی

زیست 1

2399

محمدرضا کیان

شیمی نساجی

2391

یاسر حیدرپور

هیدرولیک پنوماتیک انتقال حرارت مکانیک سیالات

2333

کورش شبستری

تحقیقات نساجی- مقاومت مصالح

2395

مهدی محمد

شیمی پلیمر – شیمی آلی – تجزیه دستگاهی

2364

حسین حسامی نیاسر

جداسازی و شناسایی مواد آلی – سرپرست ساختمان

2365 و 2387

سمیه بهره مند

شیمی عمومی تصفیه آب

2384

مهرداد حنفی

تحقیقات شیمی 2

2383

فرزانه اعتمادی

زیست 2

2382

فاطمه خسروی

تحقیقات زیست

2377

مهدی آصف الدوله

تحقیقات مرکزی شیمی

2385

عیسی زیادی

تحقیقات شیمی 1

2374

خسرو خزایی

فیزیک الیاف و چاپ

2398

علی بابایی

فیزیک نور و فیزیک مکانیک و فیزیک الکتریسیته

2386

سعید سپیدی

خدمات

2381

مجتمع آزمایشگاهی ابوریحان بیرونی

اعظم محمدی

شیمی تجزیه

2632

ملیحه قهرمانی

شیمی فیزیک

2634

اصغر مرادی

کارگاه بتون(عمران)

2633

مجید صبوری

کارگاه نقشه برداری

2648

فاطمه زمانی

گارگاه قالب

2661

حمید خسروبیگی

الکترونیک عمومی1 و 2

2662

صادق آدینه

کارگاه برق و بررسی سیستم قدرت

2663

حسین چوبداری

ماشینهای الکتریکی 1 و 2

2665

سمیه زرافشان

الکترونیک 1و2و3 و مدار مخابراتی

2664

صادق آدینه

مسئول آزمایشگاههای برق

2647

محمد فضایی

میکرو-پالس  و کنترل صنعتی

2657

علیرضا ممیزی

دیجیتال و مایکروویو

2658

بهزاد کریمی

الکترونیک عمومی و کنترل خطی

2659

امیر قنبری

مدارمقدماتی و الکترونیک صنعتی

2660

دیمرکو

تاسیسات ساختمان ابوریحان

2635

کارگاهها

اسماعیل اکبری

ماشین ابزار و تاسیسات

2363

سعید سمایی

شاسی و بدنه و مولد قدرت

2378

محمد علی حقانی

نقص یابی، سوخت رسانی

2359

حجت کریمی

جوشکاری و سیم پیچی

2358

حامد مومنی فراهانی

شیمی صنعتی

2355

 
آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۸۹۷