رئیس اداره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها

تعداد بازدید:۱۶۵۶

 

 

رئیس اداره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 

 

مهندس حیدر احمدی

 

 

hahmadi2002@yahoo.com

 

 

رشته تحصیلی:  دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی

 

 

شماره تماس : 55229350

55229200  داخلی 2507

 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۸